Diensten

 • Hoe kan ik meer innerlijke rust ervaren en tegelijk effectiever zijn?
 • Hoe kan ik met meer plezier en succes samenwerken met anderen?
 • Hoe kan ik mijn stijl van leidinggeven verder professionaliseren?
 • Hoe krijg meer invloed in lastige situaties?
 • Hoe bewaar ik de balans tussen autonomie en verbinding in de samenwerking?

Coanta Consult streeft naar succesvolle samenwerking en meer werkplezier binnen professionele organisaties.
Dit adviesbureau werkt net even anders en gaat net even dieper. Dat komt door de combinatie van inzichten uit het resultaatgericht management met het contextuele gedachtegoed. (Meer hierover vind je bij ‘Kennis’).
Deze benadering geeft verrassende inzichten en snel resultaat.

Voor iedereen die zelfmanagement, samenwerken en/of leidinggeven blijvend wil professionaliseren.

Direct naar:

IMG

Advies

In een organisatie werken mensen. Mensen met ervaringen, overtuigingen, kennis en gevoelens.
Wat werknemers ten diepste motiveert, bepaalt altijd het uiteindelijke succes van een organisatie.

Het is de kunst om mensen optimaal te laten functioneren vanuit hun eigen kracht. Dan wordt de visie van de organisatie echt gerealiseerd, zodat mooie plannen niet in een la belanden, maar worden uitgevoerd en mensen liever samenwerken dan op hun eigen eilandje te blijven.

Coanta Consult adviseert snel, diepgaand en professioneel
over de noodzakelijke veranderingen.
Denk daarbij aan:

Een professionele cultuur waarin vertrouwen en goede feedback vanzelfsprekend zijn.
Professionele effectiviteit in organisaties vol hectiek.
Samen met je team op koers komen én blijven.
Prettige en succesvolle samenwerking om trots op te zijn.

Coanta Consult leert bedrijven net even anders te kijken, en dat levert vruchtbare inzichten op.

IMG

Individuele trajecten

 • Meer rust en vrijheid ervaren in je werk en minder onmacht.
 • Grip op je dagelijkse workload en planning.
 • Zorgen voor prettige en succesvolle samenwerking.
 • Je invloed op je werksituatie vergroten.

Dit is het verlanglijstje van veel leidinggevenden. En nog haalbaar ook! Coanta Consult verzorgt individuele trajecten waarin professionele effectiviteit centraal staat. Een intensieve privé-opleiding op maat waarin alleen je eigen leervragen aan bod komen, zodat je sneller je doelen bereikt.

Je moet natuurlijk wel echt willen, want we gaan de diepte in. Alleen dan worden ingesleten patronen doorbroken. Groei begint bij de wortels. Zo heeft het traject blijvend impact!

Met grote betrokkenheid, verbindend, snel, diepgaand en praktisch, dat is de werkwijze van Coanta Consult. Of zoals een klant het eens verwoordde: “Dieper dan de meeste coaches en sneller dan de meeste
psychologen.”

IMG

Trainingen en workshops

Kan je team wel een boost gebruiken? Vinden jullie dat de samenwerking beter kan? Wil je effectiever en met meer werkplezier je doelen bereiken?

Vraag dan bij Coanta Consult een professionaliseringstraject aan. Hieronder volgen wat voorbeelden, maar een traject-op-maat is altijd bespreekbaar..

 • Introductieworkshop Dynamiek in verbinding – over effectief functioneren en samenwerken in een team.
 • Training Samenwerken in contextueel perspectief – samen de diepte in, om patronen bij de wortel aan te pakken.
 • Leiderschap, zelfmanagement en samenwerking – inzicht geeft invloed.
 • Professionele bedrijfscultuur – eigenaarschap, afspreken en aanspreken, omgaan met feedback en grenzen.
 • Zelfmanagement – omgaan met tijd en met druk door het appel van anderen, in de waan van de dag.

G. van der Rhee – Algemeen Directeur:

Ik word er een betere leider van!

Kennis

Visie

Waarom leidt de ene verandering tot succes en de andere niet? Waarom zijn sommige plannen voorbestemd om in een la te belanden, terwijl andere tot indrukwekkende teamprestaties leiden?

Iedereen in de organisatie heeft invloed op de cultuur in die organisatie en op de mate waarin de organisatie succes behaalt. Mensen beïnvloeden elkaar doorlopend in de werkrelaties die ze met elkaar aangaan. In hun werkrelaties nemen mensen alles mee wat ze hebben aan talenten, bagage en bewuste en onbewuste motivaties. De organisatiepsychologie biedt inzicht in menselijk gedrag binnen organisaties. Coanta Consult past deze inzichten toe in advies, training en coaching voor een succesvollere samenwerking en meer werkplezier.

Inzicht in organisatiepsychologie is enorm boeiend en het levert ook veel op: meer werkplezier, minder ziekteverzuim, meer ruimte voor creativiteit en natuurlijk succesvollere organisaties.

Coanta Consult helpt dit inzicht te vergroten en direct toe te passen in de praktijk van alledag.

Meer informatie over:

IMG

Dynamiek in verbinding

IMG

“Dynamiek in verbinding” is geschreven door Hans Groeneboer en Veresca van den Berge vanuit hun verlangen om samenwerking binnen organisaties te verbeteren vanuit contextueel perspectief. Organisaties worden succesvoller en mensen komen meer tot hun recht.

Het boek vergroot het inzicht in de manier waarop mensen (werk)relaties met elkaar aangaan.Een inspirerend boek met reflectievragen bij elk thema en met veel praktische voorbeelden.

IMG

B. – Akzo Nobel, Senior Researcher:

De coaching helpt me prioriteiten te stellen.

Ervaringen

“Het respect en de samenhang in het team zijn toegenomen.”

“Ik heb duidelijk inzicht gekregen in de processen voor betere teamvorming.”

“Veresca geeft in een harmonieuze sfeer aan wat er gebeurt in de onderlinge samenwerking, zodat we er opbouwend en met respect voor elkaar aan kunnen werken.”

H.D. – Ernst & Young, Advisory Services Manager:

Ik word beter in zelfmanagement en samenwerking.

Coanta Consult

In 2008 heb ik, Veresca van den Berge (1970), Coanta Consult opgericht. De oorsprong was mijn verlangen om van betekenis te zijn als organisatiepsycholoog, op een manier die hart en hoofd verbindt. En door zaken bij de wortel aan te pakken voor een werkelijk duurzaam effect.
Het verbeteren van verbindingen in organisaties vanuit deze individuele verdieping heeft mijn hart. Ik zie graag mensen zo meer tot hun recht komen in hun (werk)leven en hun invloed vergroten op een prettige en succesvolle samenwerking met anderen.

Dus ben je op zoek naar meer innerlijke rust, effectiviteit en plezier in werk en leven? Kom eens langs voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Ik help je graag om belemmerende patronen te doorbreken bij innerlijke dilemma’s. Ik combineer hiervoor ervaringsgericht en contextueel werken met inzicht in organisatiedynamieken. Centraal hierbij staat steeds de integratie van je interne en je externe dialoog.

Mijn kantoor is gevestigd in Utrecht op een locatie die zowel per OV als met de auto makkelijk te bereiken is (gratis parkeren).

Voor meer informatie: info@coanta-consult.nl

Direct naar: Individueel Traject Professionele Effectiviteit

Visie

Plannen maken helpt, maar het zijn uiteindelijk vaak onzichtbare patronen die het succes van een organisatie bepalen. Het ontrafelen van deze wirwar van motivaties, gedachten, gevoelens en gedrag van jezelf en anderen is erg handig en zelfs een must voor leidinggevenden. Invloed brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Coanta Consult geeft inzicht via scherpe analyses en inspirerende ervaringsgerichte methoden. Zo wordt in korte tijd veel effect bereikt.

Coanta Consult past het contextuele gedachtegoed toe op processen binnen werkrelaties. Deze theorie van professor Nagy wordt vooral toegepast op persoonlijke relaties. Maar Coanta Consult laat zien dat de principes ook gelden binnen werkrelaties. Dit stimuleert de samenwerking binnen organisaties. Daarnaast maakt Coanta Consult gebruik van theorieën over resultaatgericht management, met name zoals die door Schmit is ontwikkeld. Het Kendalls Life Languages Profiel™ wordt gebruikt om invloed door aanleg te verhelderen.

IMG

Werkwijze

Kort samengevat gaat Coanta Consult als volgt te werk:

Doel: succesvolle samenwerking en meer werkplezier. Hoe: door het verhelderen van werkrelaties in zakelijk en relationeel opzicht en het opruimen van belemmeringen. Creativiteit en eigen kracht komen vrij en mensen bereiken met meer plezier hun doelen.

Door Coanta Consult krijgen mensen meer inzicht in de achterliggende oorzaken van hun eigen gedrag en hoe ze dat kunnen beïnvloeden. De kern van het traject is meer zicht en grip op de interne dialoog, met behulp van ervaringsgericht werken en het verkrijgen van meer kennis en vaardigheden.

In drie stappen wordt het doel bereikt:

Inzicht in oorzaken en mogelijkheden: jezelf en anderen beter begrijpen.
Alternatief gedrag bedenken: probleemoplossend vermogen versterken.
Alternatief gedrag eigen maken: meer regie in de eigen werksituatie.
IMG

Wat betekent Coanta?

COANTA. Ineens lag dat woord daar. Wat het betekende? Al snel bleek het heel logisch: COaching, ANalyse, Training, Advies: de vaardigheden die ik in mijn werk het liefst gebruik om samen te werken aan de verbetering van een enorm boeiend, maar soms ook ingewikkeld proces: het functioneren van mensen in organisaties.

De bovenste lijn van het logo van COANTA verbeeldt een boom en de lijn eronder het grondwater dat naar de vrucht van de boom leidt. Het verwijst naar het belang van je wortels; waardoor laat je je leiden? Wat zijn je bewuste en onbewuste motivaties?

Coanta Consult richt zich op drie belangrijke thema’s: leidinggeven, samenwerken en zelfmanagement en benadert dat resultaatgericht en vanuit contextueel perspectief.

IMG

Veresca van den Berge werkte voor de oprichting van Coanta Consult bij diverse organisaties

die op haar visie en werkwijze van invloed zijn geweest:

Adviseur bij Eprom organisatieadviseurs voor HR-oplossingen gebaseerd op Resultaatmanagement
Human Resources Manager bij het Nederlands Bijbelgenootschap
Organisatieadviseur, trainer en coach bij Van Beekveld & Terpstra, organisatieadviesbureau voor de onderwijswereld
Workshopleider en spreker op diverse conferenties